Schoolmaatschappelijk werk, de specialist aan de voordeur

De school is een belangrijke vindplaats waar het gaat om vroegtijdig probleemsituaties te onderkennen en aan te pakken. Het schoolmaatschappelijk werk onderzoekt signalen die vanuit de onderwijssituatie worden aangedragen en gaat daarmee zo nodig direct aan de slag. In maximaal vijf contacten worden kind en/of gezin weer op weg geholpen. Naast uiteenlopende gedrags- en gezinsproblematiek is in een aantal gevallen sprake van een (lichte) beperking, b.v. adhd of autisme.

MEE kan snel een goede inschatting maken of en zo ja welke beperkingen aan de orde zijn en kan daarbij zo nodig gedragsdeskundigen inschakelen. MEE als specialist aan de voordeur leidt tot een effectieve aanpak voor kind, ouders en school.MEE werkt nauw samen met algemene welzijnsorganisaties, het CJG en jeugdzorg organisaties.


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning Wmo

    Wij geven advies, informatie en ondersteuning op maat. Deze ondersteuning heet cliëntondersteuning. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wlz

    De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders. Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000. Bekijk dienst

Gemeente-Noordwijk

undefined

Lees meer

undefined
Lees meer

 

undefined 

Lees meer

 

undefined

(vergroot afbeelding)

Jaarbericht MEE in Noordwijk 2017