geen

Specialistenpool gedragsdeskundigen

De gedragsdeskundigen van de Specialistenpool zijn complementair aan de jeugd- en gezinsteams, de (sociale)wijkteams en andere medewerkers binnen het sociale domein, en kunnen op afroep ingeschakeld worden. De gedragsdeskundige van de Specialistenpool is niet verbonden aan een zorgaanbieder en is dus onafhankelijk.

Diensten

Professionals in de sociale wijkteams en in de jeugd- en gezinsteams kunnen gebruik maken van de Specialistenpool bij vragen die de expertise van het team overstijgen. De gedragsdeskundige biedt consultatie, diagnostiek met als doel dat het jeugd- en gezinsteam en het (sociale)wijkteam hierdoor zelf verder kan. De Specialistenpool biedt:

• Advies en consultatie aan de professional/sociaal werker 
• Vraaganalyse en diagnostiek
• Dossieronderzoek
• Het geven van psycho-educatie aan de cliënt en zijn netwerk 
• Deskundigheidsbevordering ten behoeve van de professionals

Kennis en expertise

De Specialistenpool beschikt onder meer over kennis en expertise van jeugd en volwassenen met betrekking tot:

• (Een vermoeden van) een verstandelijke beperking/ontwikkelingsachterstand 
   (Integrale Vroeghulp)
• Autisme
• Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
• Lichamelijke beperkingen
• Psychiatrische problematiek
• Opvoedproblemen
• Onveilige situaties (kinder)mishandeling en misbruik
• Multiproblem situaties

Bereikbaarheid

Telefoon: 088 – 775 2000
E-mail: specialistenpool@meezhn.nl 
Twitter: @specialistpool

 

undefined

 


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning Wmo

    Wij geven advies, informatie en ondersteuning op maat. Deze ondersteuning heet cliëntondersteuning. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wlz

    De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders. Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000. Bekijk dienst

Gemeente-Maassluis

undefined

Uw vraag aan de Specialistenpool: