geen

PEERS

Vriendschapstraining voor jongeren met autisme, 12 t/m 18 jaar

Informatie voor jongeren en ouders

undefined


PEERS is een groepstraining voor jongeren van 12 t/m 18 jaar met een autismespectrum-stoornis (of een andere ontwikkelingsstoornis) die geïnteresseerd zijn in de manier waarop je vrienden maakt en vriendschappen onderhoudt. Ouders worden actief bij de training betrokken en volgen een oudergroep parallel aan de jongerengroep.

 

Voor wie en waarom?
Het aangaan en onderhouden van vriendschappen kan voor jongeren lastig zijn. Ondanks de behoefte aan vriendschappen, is het soms moeilijk om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten. Het hebben van goede vriendschappen is natuurlijk prettig voor de jongere zelf, maar uit onderzoek blijkt ook het maatschappelijk belang hiervan. Zo vermindert het hebben van goede vriendschappen de kans om gepest te worden en zorgt het voor meer zelfvertrouwen en onafhankelijkheid. Daarnaast blijken goede vriendschappen te beschermen tegen vroegtijdig schoolverlaten, psychische problemen (zoals angst en depressie) en helpt het jongeren om zich aan te passen aan veranderingen en stressvolle gebeurtenissen. Veel sociale vaardigheidstrainingen spelen hier op in, maar het blijkt dat de geleerde vaardigheden voor jongeren vaak lastig door te voeren zijn naar de dagelijkse situatie. Het unieke van PEERS is dat er gekeken is naar wat werkt: Wat doen sociaal vaardige jongeren in bepaalde situaties? De PEERS-interventie is gebaseerd op wetenschappelijk bewezen technieken en diverse internationale onderzoeken hebben de effectiviteit van de training aangetoond.

 

Over de training
De training bestaat uit 14 bijeenkomsten van 90 minuten, die wekelijks gegeven worden.
De ouder(s) van de jongere wordt actief betrokken bij de training. Tegelijkertijd met de jongerengroep volgen ouders in een aparte ruimte de oudergroep. Hier leren zij hoe zij hun zoon/dochter tijdens, maar ook na afloop van de training, goed kunnen ondersteunen in het opdoen en behouden van sociale contacten.
In de jongerengroep leren de jongeren nieuwe vaardigheden, die stapsgewijs en door middel van cognitieve strategieën worden aangeleerd. Vervolgens worden de nieuwe vaardigheden geoefend in diverse groepsactiviteiten en wordt er gezamenlijk met de ouders afgesloten. De huiswerkopdrachten zorgen ervoor dat de geleerde vaardigheden, met ondersteuning van de ouder, ook in de thuissituatie en op school geoefend worden. Daarnaast is er tijdens de training veel aandacht voor het vinden van een geschikte bron van vrienden om de geleerde vaardigheden mee te oefenen en succeservaringen op te doen in het sociaal contact.Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden:

 • Gespreksvaardigheden en het mengen in een gesprek
 • Kiezen van geschikte vrienden
 • Humorfeedback
 • Afspreken met vrienden en sportief samenspel
 • Omgaan met afwijzing, treiteren en fysiek pesten
 • Omgaan met roddels, ruzie en onenigheid

 

Aanmelden voor PEERS?
Aanmelden gaat via de website van MEE ZHN. 
Begin maart starten wij met de training.
De training bestaat uit 14 wekelijkse bijeenkomsten op donderdag van 17:00 uur tot 18:30 uur.

 

Kosten en locatie
De zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt bekostigd door de gemeente. Wel wordt een eigen bijdrage van 15,- euro voor onkosten gevraagd. We geven de PEERS training op verschillende locaties. Aan de hand van het aantal aanmeldingen gaan we kijken waar de training gegeven gaat worden.

 

Over PEERS
De PEERS-interventie is in Amerika ontwikkeld en is een van de weinige sociale vaardigheidstrainingen waarvan uit diverse internationale onderzoeken blijkt dat de interventie (ook op langere termijn) effectief is. In Nederland is PEERS nu volop in ontwikkeling. De training is vertaald, cultureel aangepast en in het voorjaar 2015 hebben de eerste twee groepen gedraaid bij Yulius (jeugd-GGZ Rotterdam). De jongeren en ouders die daaraan deelnamen waren erg enthousiast. Zodoende worden er nu meer PEERS-trainingen op verschillende locaties gestart, waaronder ook bij MEE. In samenwerking met Yulius wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de Nederlandse PEERS-training, om de kwaliteit te waarborgen. Dit gebeurt door middel van vragenlijsten die door de deelnemers moeten worden ingevuld.

 

Over MEE
MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op het leven te krijgen, onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast zetten wij onze kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. MEE is specialist in het werken voor mensen met een autisme spectrum stoornis, verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel.

 

Vragen?
Voor vragen over PEERS kan contact opgenomen worden via een van de volgende e-mailadressen: j.nouws@meezhn.nl  of h.renkema@meezhn.nlU kunt ook bellen naar telefoonnr.  06-54755821.

 

Contact
MEE Zuid-Holland Noord is voor algemene vragen bereikbaar op telefoonnr. 088 775 2000.

 

 


Andere diensten in gemeente

 • Cliëntondersteuning Wmo

  Wij geven advies, informatie en ondersteuning op maat. Deze ondersteuning heet cliëntondersteuning. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt. Bekijk dienst

 • Cliëntondersteuning Wlz

  De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders. Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000. Bekijk dienst

Gemeente Den Haag.png

 

undefined