• Cliëntondersteuning Wmo

  Wij geven advies, informatie en ondersteuning op maat. Deze ondersteuning heet cliëntondersteuning. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt. Bekijk dienst

 • Cliëntondersteuning Wlz

  De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders. Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000. Bekijk dienst

 • Crisisregeling (L)VB (coördinatie)

  Wanneer direct onderdak en passende begeleiding nodig is zorgt MEE nog dezelfde dag voor een adequate opvang binnen een zorginstelling. Voor deze crisisinterventie bestaat een samenwerkingverband. Het betreft intramurale voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Bekijk dienst

 • Cursussen, trainingen en ontmoetingsgroepen

  MEE is een organisatie die zelf geen geïndiceerde zorg aanbiedt, deze positie wordt nauwlettend bewaakt. Wel biedt MEE een pakket aan lichte ondersteuningsvormen aan waarvoor geen indicatie nodig is. MEE geeft trainingen voor burgers, zoals omgaan met geld of op het gebied van gezonde leefstijl. Bekijk dienst

 • De Beweegcoach (MEE/VTV)

  Als je een beperking hebt is het soms lastig een geschikte sport of beweegactiviteit te vinden. Woon je in de gemeente Delft, Den Haag, Leiden of Westland? Dan helpt de beweegcoach jou graag op weg. Bekijk dienst

 • Herkennen van een licht verstandelijke beperking - LVB (training)

  Vaak worden mensen met een verstandelijke beperking vooral gezien als lastige klanten en wordt hun beperking niet herkend. Het zijn de mensen waar zelfs de meest ervaren medewerkers niet mee uit de voeten kunnen. In deze cursus leert u als professional hoe u een licht verstandelijke beperking kunt herkennen. Bekijk dienst

 • Integrale Vroeghulp

  MEE Zuid-Holland Noord coördineert en participeert in de teams van Integrale Vroeghulp. Integrale Vroeghulp is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die ieder hun specifieke deskundigheid over de ontwikkeling van het jonge kind inbrengen. Bekijk dienst

 • Trainingen voor professionals (1)

  Bekijk dienst

 • Ondersteuning bij kinderwens, zwangerschap en ouderschap

  Mensen met een verstandelijke beperking of bv. een vorm van autisme kunnen, net als ieder ander, de wens hebben kinderen te krijgen. Deze wens kan bij u als professional tot vragen leiden. Want wat moet u adviseren aan een cliënt/patiënt met een verstandelijke beperking die zwanger wil worden? En wat doet u als deze cliënt bij de zwangerschap of het ouderschap meer ondersteuning nodig heeft dan u kunt bieden? Bekijk dienst

 • Ondersteuning van wooninitiatieven

  Het Landelijk Steunpunt Wonen adviseert en ondersteunt ouders van kinderen met beperkingen, die een wooninitiatief oprichten of al hebben gerealiseerd. Het steunpunt biedt naast een database van wooninitiatieven tips, nieuws, praktijkervaringen en wet -en regelgeving rondom particuliere woonvormen. MEE biedt informatie en advies vooraf en tijdens het traject. Bekijk dienst

 • Specialistenpool gedragsdeskundigen

  De Specialistenpool bestaat uit ervaren gedragsdeskundigen. Het zijn geregistreerde psychologen en orthopedagogen die op afroep kunnen worden ingeschakeld door professionals. Een gedragsdeskundige van de Specialistenpool is niet verbonden aan een zorgaanbieder en is dus onafhankelijk. Bekijk dienst

 • Trainingen voor professionals

  MEE heeft een trainingsaanbod speciaal gericht op professionals. Bekijk dienst

 • Vrijetijdsbesteding en vormingsactiviteiten (VTV)

  VTV organiseert in Zuid-Holland Noord vrijetijdsactiviteiten en cursussen voor mensen met een beperking. Er wordt ook gewerkt aan mogelijkheden tot integratie in de samenleving, om mensen met een beperking ‘erbij’ te laten horen en volwaardig deelnemer aan de samenleving te kunnen laten zijn. Bekijk dienst

 • Vrijwillige Thuishulp (VT)

  Kinderen en volwassenen met een beperking hebben soms anderen nodig om aan het gewone leven te kunnen deelnemen. Lang niet altijd is dit op te lossen met reguliere zorg. Daarom is er Vrijwillige Thuishulp (VT). VT kan hulp bieden in de thuissituatie. VT koppelt de vraag van hulpvragers, ouders of verzorgers aan het aanbod van vrijwilligers. Bekijk dienst

 • Mantelzorgondersteuning

  MEE biedt ondersteuning aan mantelzorgers. Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een ziek of gehandicapt familielid, een vriend of buur. Mantelzorgers rollen vaak als vanzelf in deze taak omdat ze een emotionele band hebben met de zorgvrager. Bekijk dienst

Bekijk alle diensten van MEE
Gemeente Delft.png

undefined

In de gemeente Delft maakt MEE Zuid-Holland Noord onderdeel uit van het samenwerkingsnetwerk Delft voor Elkaar. 

undefined
Lees meer

undefined
Lees meer

undefined 

Lees meer