MEE biedt ondersteuning aan mantelzorgers. Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een ziek of gehandicapt familielid, een vriend of buur. Mantelzorgers rollen vaak als vanzelf in deze taak omdat ze een emotionele band hebben met de zorgvrager. Mantelzorgen kan veel voldoening geven, maar is soms ook een zware belasting. Naast de zorg en extra regeltaken voor de zorgvrager heeft een mantelzorger natuurlijk ook eigen verplichtingen thuis en/of op het werk.

Mantelzorgers kunnen bij MEE terecht voor ondersteuning zoals hulp bij het organiseren van de zorg, advies, tijdelijke overname van de zorg en financiële ondersteuning.


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning Wmo

    Wij geven advies, informatie en ondersteuning op maat. Deze ondersteuning heet cliëntondersteuning. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wlz

    De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders. Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000. Bekijk dienst

Gemeente Delft.png

undefined

In de gemeente Delft maakt MEE Zuid-Holland Noord onderdeel uit van het samenwerkingsnetwerk Delft voor Elkaar. 

undefined
Lees meer

undefined
Lees meer

undefined 

Lees meer