MEE Zuid-Holland Noord maakt onderdeel uit van het samenwerkingsnetwerk Delft voor Elkaar. 
Delft voor Elkaar (DVE) is een krachtig samenwerkingsnetwerk van zorg-, sport- en welzijnspartijen in de gemeente Delft. Het is een samenbundeling van zowel professionele partijen als vrijwilligersorganisaties. DVE heeft haar roots in de gemeente, staat in direct contact met alle bewoners en kent alle ins en outs van de stad.

Waarom Delft voor Elkaar? Sinds 1 januari 2015 organiseert Delft voor Elkaar de basis(welzijns)voorzieningen in Delft. Hieronder valt onder meer coaching, advies en ondersteuning bij wijkinitiatieven. DVE ondersteunt tevens mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met een beperking, mensen met een chronische ziekte of een psychische aandoening en mensen die in een sociaal isolement leven. DVE helpt ook bij het organiseren van sportactiviteiten voor alle leeftijden.

Netwerkorganisatie Delft voor Elkaar is een netwerkorganisatie waarin deskundige, betrokken beroepskrachten en vrijwilligers samenwerken. Vooral de vraag van de Delftse bewoners staat centraal. Alles wordt daaromheen georganiseerd. In Delft voor Elkaar zitten:

 • Participe Delft
 • Kwadraad
 • Sport en Evenementen Haaglanden
 • MEE Zuid-Holland Noord
 • Stichting VTV
 • VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)
 • Buddy Netwerk
 • Alzheimer DWO
 • AIC (Autisme Informatie Centrum)
 • Inloophuis Debora
 • Federatie voor Ouderen
 • Humanitas

www.delftvoorelkaar.nl:

undefined


Andere diensten in gemeente

 • Cliëntondersteuning Wmo

  Wij geven advies, informatie en ondersteuning op maat. Deze ondersteuning heet cliëntondersteuning. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt. Bekijk dienst

 • Cliëntondersteuning Wlz

  De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders. Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000. Bekijk dienst

Gemeente Delft.png

undefined

www.delftvoorelkaar.nl