Hieronder vindt u een volledig overzicht van diensten die MEE aanbiedt aan gemeenten.
Wilt u weten welke diensten in uw gemeente worden aangeboden? Bekijk dan het dienstaanbod per gemeente

 • Cliëntondersteuning Wmo

  Wij geven advies, informatie en ondersteuning op maat. Deze ondersteuning heet cliëntondersteuning. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt. Bekijk dienst

  geen
 • Cliëntondersteuning Wlz

  De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders. Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000. Bekijk dienst

  geen
 • Crisisregeling (L)VB (coördinatie)

  Wanneer direct onderdak en passende begeleiding nodig is zorgt MEE nog dezelfde dag voor een adequate opvang binnen een zorginstelling. Voor deze crisisinterventie bestaat een samenwerkingverband. Het betreft intramurale voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Bekijk dienst

  geen
 • Cursussen, trainingen en ontmoetingsgroepen

  MEE is een organisatie die zelf geen geïndiceerde zorg aanbiedt, deze positie wordt nauwlettend bewaakt. Wel biedt MEE een pakket aan lichte ondersteuningsvormen aan waarvoor geen indicatie nodig is. MEE geeft trainingen voor burgers, zoals omgaan met geld of op het gebied van gezonde leefstijl. Bekijk dienst

 • De Beweegcoach (MEE/VTV)

  Als je een beperking hebt is het soms lastig een geschikte sport of beweegactiviteit te vinden. Woon je in de gemeente Delft, Den Haag, Leiden of Westland? Dan helpt de beweegcoach jou graag op weg. Bekijk dienst

 • Integrale Vroeghulp

  MEE Zuid-Holland Noord coördineert en participeert in de teams van Integrale Vroeghulp. Integrale Vroeghulp is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die ieder hun specifieke deskundigheid over de ontwikkeling van het jonge kind inbrengen. Bekijk dienst

  geen
 • Logeerkringen (VTV)

  Vrijwillige Thuishulp koppelt gezinnen met een thuiswonend kind met een beperking in een logeerkring. Om en om spelen of logeren de kinderen, bijvoorbeeld één keer per maand, bij elkaar thuis en kunnen de ouders even op adem komen en iets voor zichzelf doen. Bekijk dienst

  geen
 • Ondersteuning van wooninitiatieven

  De MEE woonwinkel is een landelijke website die vraag en aanbod koppelt en waar bezoekers op zoek kunnen gaan naar de ideale combinatie van wonen en zorg, voor kwetsbare burgers, mensen met een beperking of chronische ziekte. Bekijk dienst

  wonen
 • Ondersteuning bij kinderwens, zwangerschap en ouderschap

  Mensen met een verstandelijke beperking of bv. een vorm van autisme kunnen, net als ieder ander, de wens hebben kinderen te krijgen. Deze wens kan bij u als professional tot vragen leiden. Want wat moet u adviseren aan een cliënt/patiënt met een verstandelijke beperking die zwanger wil worden? En wat doet u als deze cliënt bij de zwangerschap of het ouderschap meer ondersteuning nodig heeft dan u kunt bieden? Bekijk dienst

  geen
 • Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

  Het schoolmaatschappelijk werk onderzoekt signalen die vanuit de onderwijssituatie worden aangedragen en gaat daarmee zo nodig direct aan de slag. In maximaal vijf contacten worden kind en/of gezin weer op weg geholpen. Bekijk dienst

 • Sportconsulent (MEE/VTV)

  Als je een beperking hebt is het soms lastig een geschikte sport of beweegactiviteit te vinden. Woon je in de gemeente Delft, Den Haag, Leiden of Westland? Dan helpt de sportconsulent jou graag op weg. Bekijk dienst

  geen
 • Sociale kaart

  MEE ondersteunt cliënten en professionals met de Sociale kaart. De Sociale kaart bestaat uit meer dan 60.000 organisaties rond arbeid, onderwijs, wonen, welzijn en zorg. De Sociale Kaart van MEE en Isatis Care is de eerste sociale kaart die gekoppeld is aan Regelhulp Bekijk dienst

  geen
 • Specialistenpool gedragsdeskundigen

  Professionals kunnen gebruik maken van de Specialistenpool bij vragen die de expertise van het team overstijgen. De gedragsdeskundige biedt consultatie, diagnostiek met als doel dat het jeugd- en gezinsteam en het (sociale)wijkteam hierdoor zelf verder kan. Bekijk dienst

  geen
 • Trainingen voor professionals

  MEE heeft een trainingsaanbod speciaal gericht op professionals. Bekijk dienst

 • Vrijwillige Thuishulp (VT)

  Kinderen en volwassenen met een beperking hebben soms anderen nodig om aan het gewone leven te kunnen deelnemen. Lang niet altijd is dit op te lossen met reguliere zorg. Daarom is er Vrijwillige Thuishulp (VT). VT kan hulp bieden in de thuissituatie. VT koppelt de vraag van hulpvragers, ouders of verzorgers aan het aanbod van vrijwilligers. Bekijk dienst

  geen
 • Vrijetijdsbesteding en vormingsactiviteiten (VTV)

  VTV organiseert in Zuid-Holland Noord vrijetijdsactiviteiten en cursussen voor mensen met een beperking. Er wordt ook gewerkt aan mogelijkheden tot integratie in de samenleving, om mensen met een beperking ‘erbij’ te laten horen en volwaardig deelnemer aan de samenleving te kunnen laten zijn. Bekijk dienst

  geen
 • Crisisopvang/spoedzorg (Wmo) voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

  Voor crisisopvang/spoedzorg (Wmo) volwassenen met een met licht verstandelijke beperking (LVB) in de gemeente Den Haag verzorgt MEE Zuid-Holland Noord de coördinatie. De crisisopvang vindt plaats binnen 24-48 uur en er is behoefte aan tijdelijk 24-uurs toezicht en begeleiding. Voorwaarde is dat men woont in Den Haag en geen recht heeft op een Wlz-indicatie. Maximale inzet van tijdelijke ambulante begeleiding, dagbesteding, mantelzorg en andere informele ondersteuning is niet genoeg. Bekijk dienst

  geen
 • De MEE woonwinkel en de MEE werkwinkel

  De MEE woonwinkel is een landelijke website die vraag en aanbod koppelt en waar bezoekers op zoek kunnen gaan naar de ideale combinatie van wonen en zorg, voor kwetsbare burgers, mensen met een beperking of chronische ziekte. Op zoek naar een vacature of naar een dagbestedingslocatie? Bezoek dan de website van de MEE werkwinkel Bekijk dienst

  werk wonen
 • Mantelzorgondersteuning

  MEE biedt ondersteuning aan mantelzorgers. Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een ziek of gehandicapt familielid, een vriend of buur. Mantelzorgers rollen vaak als vanzelf in deze taak omdat ze een emotionele band hebben met de zorgvrager. Bekijk dienst

 undefined