Voor sommige kinderen is het lastig om goed voor zichzelf op te komen. Het kind laat zich overhalen om dingen te doen die het eigenlijk niet wil. Zoals een fiets uitlenen of iemand pesten. Of het kind wordt zelf gepest. In deze training leert een kind voor zichzelf opkomen en duidelijk 'nee' zeggen.

Voor wie

Voor kinderen van 8-12 jaar met een beperking en/of een stoornis in het autistisch spectrum.

Doel

Het leren herkennen van grenzen en weten hoe je die duidelijk aan kunt geven. Het kind voelt zich sterker, krijgt meer zelfvertrouwen en kan beter voor zichzelf opkomen.

Inhoud

In deze training gaan we oefenen hoe het kind beter voor zichzelf kan opkomen. Er wordt veel aandacht besteed aan houding en stemgebruik.

 • Hoe ziet het kind zichzelf?
 • En hoe zien anderen hem/haar?
 • Hoe kom je sterk en krachtig over?
 • We oefenen met NEE zeggen als je iets niet wilt en volhouden als de ander aandringt.
 • En hoe reageer je als iemand je pest of boos op je is?

Tijdens de training krijgt het kind oefeningen mee voor thuis. Het is daarom belangrijk dat er thuis een ouder/begeleider is die over de training kan praten en kan helpen bij het huiswerk. Er wordt voor de ouder/begeleider een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Belangstelling?

Heb je belangstelling voor deze training dan kun je dit via een belangstellingsformulier aan ons kenbaar maken.

 

 


Andere diensten in gemeente

 • Cliëntondersteuning Wmo

  Wij geven advies, informatie en ondersteuning op maat. Deze ondersteuning heet cliëntondersteuning. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt. Bekijk dienst

 • Cliëntondersteuning Wlz

  De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders. Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000. Bekijk dienst

 

undefined