Voor sommige kinderen is het lastig om vriendjes te maken en vriendjes te houden. Het kind is verlegen en teruggetrokken of daagt anderen juist uit. Op school vindt het kind weinig aansluiting, misschien wordt het gepest. Door de sociale vaardigheden te ontwikkelen leert het kind zich beter te verplaatsen in een ander en durft het initiatieven te nemen.

Voor wie

Voor kinderen van 8-12 jaar met een beperking en/of een stoornis in het autistisch spectrum.

Doel

Kinderen in kleine stapjes kennis laten maken met sociale vaardigheden. Hierdoor krijgen zij meer zelfvertrouwen en maken zij makkelijker contact.

Inhoud

In de training leert het kind beter: kennismaken en een gesprek voeren, luisteren, emoties van zichzelf en een ander herkennen, samenwerken, kritiek geven en complimenten geven en ontvangen. Dit doen we onder andere door middel van spelvormen en oefeningen. Deelnemers krijgen ook oefeningen mee voor thuis. Het is daarom belangrijk dat er thuis een ouder/begeleider is die over de cursus kan praten en die kan helpen bij het huiswerk.

Belangstelling?

Heb je belangstelling voor deze training dan kun je dit via een belangstellingsformulier aan ons kenbaar maken.

 

 


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning Wmo

    Wij geven advies, informatie en ondersteuning op maat. Deze ondersteuning heet cliëntondersteuning. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wlz

    De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders. Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000. Bekijk dienst

 

undefined