Deze (doorlopende) groep die maandelijks bijeenkomt is bedoeld voor mensen met autisme die een normale of hoge intelligentie hebben. Binnen deze groep kunnen deelnemers elkaar ontmoeten. Het is geen therapeutische groep, er wordt geen behandeling of psycho-educatie gegeven.

Voor wie

Voor volwassenen vanaf 18 jaar met autisme en die een normale of hoge intelligentie hebben.

Doel

Het vinden van herkenning en steun bij anderen, d.m.v. het uitwisselen van ervaringen en tips.

Inhoud

Eenmaal per maand is er een bijeenkomst. Elke maand bepalen de deelnemers zelf, over welk onderwerp zij de komende bijeenkomst met elkaar willen praten. De consulenten van MEE zullen waar nodig sturing geven aan de groep en een terugkoppeling geven. Voordat deelnemers kunnen instromen vindt er een kennismakingsgesprek plaats met een consulent van MEE. Tijdens dit gesprek kan de deelnemer vragen stellen over de groep en de consulent van MEE kan een inschatting maken of de deelnemer geschikt is voor deelname aan de lotgenotengespreksgroep.

Belangstelling?

Heb je belangstelling voor deze ontmoetingsgroep dan kun je dit via een belangstellingsformulier aan ons kenbaar maken.


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning Wmo

    Wij geven advies, informatie en ondersteuning op maat. Deze ondersteuning heet cliëntondersteuning. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wlz

    De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders. Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000. Bekijk dienst

undefined