Vrijwilligerswerk

Iets betekenen voor mensen met een beperking

Heeft u interesse in vrijwilligerswerk? Dan bent u hier op de juiste plek. MEE Zuid-Holland Noord, VTV en Vrijwillige Thuishulp zijn namelijk altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die iets willen betekenen voor mensen met een beperking. Of u nou wekelijks of maandelijks een paar uurtjes beschikbaar bent: er is altijd iets te vinden dat aansluit bij uw wensen.

 

Soorten hulp en steun:

  • Vrijwillige netwerkcoach: Wie ben ik en wie ken ik? Contact helpen maken en contacten helpen onderhouden.
  • Maatjes contact:het uitbreiden van het sociale netwerk van de (jongere) volwassene en bijdragen aan het vergroten van de deelname aan de maatschappij. 
  • Oppas en speelhulp: oppassen op een kind met een beperking; leuke dingen doen om zo de ouders te ontlasten
  • Gastgezin: een kind met een beperking komt bij u logeren
  • MEE op Weg: iemand met een beperking helpen om zelfstandig te kunnen deelnemen aan het verkeer.
  • VTV: ondersteuning bij activiteiten in de sfeer van vrijetijd en vorming. Te veel om op te noemen. Neem een kijkje op de website!

 

Participatieraad Xtra

De Participatieraad adviseert, signaleert en denkt mee over het beleid van Xtra. Bijvoorbeeld over het werkplan en de begroting, over klachten en vragen over het werk en over plannen om de dienstverlening te verbeteren. De raad vergadert om de twee maanden en overlegt vier keer per jaar met de Raad van Bestuur. Zo nodig raadplegen de leden van de raad de achterban, vragen zij raad aan deskundigen en bezoeken zij informatiebijeenkomsten. De raad heeft een formele rol op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De raad heeft adviesrecht bij belangrijke onderwerpen.

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk advies over de verschillende mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 775 2000 of e-mailadres info@meezhn.nl