Dit whitepaper is een kennismaking met het begrip sociaal-emotioneel functioneren. Er wordt beschreven hoe de ontwikkeling hiervan verloopt bij mensen met een LVB. Aan de hand van praktische voorbeelden en casussen zal het begrip worden toegelicht en er worden handvatten geboden voor de omgang met mensen met een LVB. Tot slot wordt kort beschreven wat onze specialistenpool kan bieden voor deze doelgroep.

undefined