Welke bijdrage kan de ZRM leveren aan het verkrijgen van inzicht in de hulpvraag van mensen met een verstandelijke beperking?

Nu gemeenten meer en meer verantwoordelijk worden voor de zorg van hun burgers, hebben zij behoefte aan een instrument dat de hulpvraag meet. De behoefte aan zorg of anders gezegd, de toegang tot de zorg, moet immers vastgesteld worden. De ZRM is bij gemeenten in beeld. Maar de ZRM roept vragen op bij het gebruik van dit instrument bij de mensen met een verstandelijke beperking. Waar het om gaat is: heb je na gebruik van de ZRM voldoende inzicht in de hulpvraag/ problematiek van een verstandelijk beperkte cliënt, en kan je daarmee de benodigde ondersteuning vaststellen? Hoe kan je de ZRM optimaal inzetten en welke andere middelen zijn nodig om bijvoorbeeld (nog) meer zicht te krijgen op de hulpvraag en mogelijkheden van de cliënt?

undefined