De Participatieraad

 

undefined

 

Invloed, inspraak en medezeggenschap

 

De Participatieraad bestaat uit een enthousiaste groep mensen die direct of indirect te maken hebben met de dienstverlening van Xtra: het kan bijvoorbeeld gaan om een kwetsbare buurtbewoner, een vrijwilliger bij een wijkcentrum, een oudercoach, een ex-zwerfjongere of een ouder van een
kind met een beperking.

 

De Participatieraad houdt de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten vanuit het gezichtspunt van de gebruiker, bevordert de medezeggenschap en invloed en adviseert de Raad van Bestuur. Het gaat altijd om de grote lijn en niet om individuele situaties. 

 

De Participatieraad adviseert, signaleert en denkt mee over het beleid van Xtra. Bijvoorbeeld over het werkplan en de begroting, over klachten en vragen over het werk en over plannen om de dienstverlening te verbeteren. De raad vergadert om de twee maanden en overlegt vier keer per jaar met de Raad van Bestuur. Zo nodig raadplegen de leden van de raad de achterban, vragen zij raad aan deskundigen en bezoeken zij informatiebijeenkomsten. De raad heeft een formele rol op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De raad heeft adviesrecht bij belangrijke onderwerpen.
Daarnaast kan de raad ook zelf onderwerpen bespreken die zij belangrijk vindt. De raad bestaat uit negen leden.

 

Hoe kunt u een rol van betekenis spelen?
• U kunt uw mening laten horen via de website, e-mail of via de sociale media;
• U kunt deelnemen aan panels die georganiseerd worden per thema;
• U kunt leden van de Participatieraad uitnodigen bij informatiebijeenkomsten;
• U kunt contactpersoon zijn voor de Participatieraad;
• U kunt wanneer er vacatures zijn, deelnemen aan de Participatieraad

 

Participatieraad Xtra
Zichtenburglaan 260
2544 EB Den Haag
T 070 205 20 00
www.xtra.nl/over-xtra/participatieraad

E-mail: participatieraad@xtra.nl

Praat mee op onze Facebook pagina: Facebook.com/participatieraad

 

undefined

 

De huidige leden en hun motivatie:

Belinda Anthonijsz
Mijn naam is Belinda Anthonijsz werkzaam als orthodontie-assistente en moeder van een zoon van 12 en sinds 2 jaar actief binnen de cliëntenraad. Omdat mijn partner NAH heeft en wij net als vele andere tegen allerlei dingen aan liepen in deze maatschappij wilde ik graag meer doen/betekenen. Alleen kom je helaas niet ver dus toen er een plekje vrij kwam bij de cliëntenraad heb ik geen moment getwijfeld en heb mij aangemeld. Samen met nog aantal actieve en gemotiveerde mensen met en zonder beperking proberen we die knelpunten te bespreken en te verbeteren zodat al deze mensen weer een zo goed mogelijk zelfstandig en gelukkig leven kunnen hebben.

Martin Dobber
Middels mijn deelname in de cliëntenraad wil ik de cliënten een stem geven in het verhaal over hen. Dit wil zeggen dat er vaak ook binnen de MEE over mensen wordt gesproken en vaak niet met. Verder hoop ik door mijn deelname een evenwicht aan te brengen waardoor een organisatie als de MEE sterker wordt in het maatschappelijke veld. Ook geloof ik er sterk in dat we in een tijdperk van vermindering van een heleboel er voor een cliëntenraad een duidelijke taak weg is gelegd. Dit wil mijns inziens zeggen dat wij als is het marginaal verschuivingen ten goede voor de mensen met een beperking kunnen bewerkstelligen. Verder vind ik het heel plezierig om met mensen die net zo denken schouder aan schouder te staan voor een betere wereld. Vergeet niet dat het vaak voor cliënten een boel kan schelen mocht je weten dat je niet alleen staat in de strijd voor een betere leefwereld in en om jezelf heen. En te laatste wil ik graag ook zelf nog zeggen. Samen met iedereen binnen de organisatie vechten voor een sterke MEE.

Joke van der Veer 
Ik zit in de cliëntenraad van MEE Zuid-Holland Noord omdat ik uit ervaring weet, dat wat zij doen heel belangrijk is voor ons als cliënt, zeker nu in een maatschappij waar zorg steeds verder onderdruk komt te staan. Tevens hoop ik ook op deze manier wat te kunnen betekenen voor mensen die net als ik een lichamelijke beperking hebben.

Gonny Tafuni
In 1995 ben ik 3 maanden in dagbehandeling geweest in Sophia Revalidatie met als doel met mijn chronische aandoening en de daaruit voortvloeiende beperkingen te kunnen blijven functioneren in de samenleving en mijn werk ( premie-en schadebehandelaar bij Nationale Nederlanden ) te behouden. Ruim voor mijn pensionering bij ING Nationale Nederlanden in 2005 ben ik mij gaan verdiepen en bezig houden met dat wat ik zinvol en nuttig voor de maatschappij vind om op die manier een waardevolle invulling aan de vrij gekomen tijd te kunnen geven. Met de ervaringen opgedaan bij Humanitas,FNV, Inloophuis Haaglanden, HOF/PEP, Regionale en Provinciale Zorgvragersraad, zet ik mij graag in voor mijn werk bij de Cliëntenraad van MEE.

Dick den Dulk
Ik heb zorg nodig. U heeft zorg nodig. Samen hebben we zorg nodig. Die moet goed geregeld zijn.
Daarom sta ik open voor een goed gesprek met de bestuurder.

Sander Allard
Nadat ik in 1998 was getroffen door een hart- en herseninfarct, ben ik langdurig opgenomen geweest in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Nu woon ik zelfstandig. Ik heb veel problemen gehad met het regelen van huishoudelijke verzorging, met taxivervoer en met de uitvoering van de WAO. Voordat ik ziek werd, gaf ik judoles. Die geef ik nu nog één keer in de week, aan de jeugd. Toen ik in een advertentie las dat ze kandidaten zochten voor de cliëntenraad, heb ik daar graag op gereageerd. Ik heb namelijk goede ervaringen met MEE. Zij hebben me bij alle problemen goed geholpen. Vanaf oktober 2005 ben ik lid van de cliëntenraad. Ik vind dat onze cliëntenraad het prima doet. Samen met onze voorzitter Martin Dobber zit ik in het Landelijk Platform Cliëntenraden (LPC).

Eric Verbeek
Ik zit al in de cliëntenraad van MEE vanaf april 1998. Toen heette het nog SPD. Ik ben in de cliëntenraad gegaan omdat ik het belangrijk vind op te komen voor mensen met een beperking. Het is prettig om in de cliëntenraad mee te kunnen denken. Ik vind het ook fijn om mensen te wijzen op het bestaan van MEE en de hulp die MEE hen kan bieden. Overdag werk ik op een activiteitencentrum in Den Haag.
Daar maak ik producten die in onze winkels in verschillende steden worden verkocht, zoals sieraden en schilderijen. Als speciale taak in de cliëntenraad regel ik de ruimtes waar we vergaderen en zorg ik dat de lunch klaar staat.

Zajnabe Bauch
Ik ben Zajnabe Bauch. Ik heb een lichamelijke beperking, waardoor ik aan een rolstoel gebonden ben. MEE heeft me geholpen bij het krijgen van voorzieningen zoals de aanpassing van mijn ouderlijke woning, rolstoelen, accessoires, het vinden van een geschikte dagbesteding en logeeropvang om mijn ouders te ontlasten. In 2008 heeft MEE mij gevraagd mee te doen aan de landelijke campagne ‘Gezichten van MEE, cliëntondersteuning in beeld’. Ik heb dat graag gedaan om ook allochtone mensen te laten zien wat je met hulp van MEE kunt bereiken. Ik vind het belangrijk dat iedereen zo normaal mogelijk kan leven. MEE vindt dat ook. Toen mij werd gevraagd om in de cliëntenraad te komen, heb ik daar eerst over nagedacht. Het leek mij een uitdaging, dus ik zei ja. Sinds december 2009 zit ik nu in de cliëntenraad. Mijn motto is: kijk naar wat je wel kan!