Missie ‘MEE maakt meedoen mogelijk’

 

 

Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. Een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking optimaal kunnen participeren. MEE is er voor die mensen die door hun beperking hierin worden belemmerd. In onze dienstverlening staat de vraag van de cliënt centraal. Wij handelen vanuit het belang van de cliënt. Wij richten ons op het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. De mogelijkheden van informele ondersteuning binnen het netwerk van de cliënt worden zo goed mogelijk benut. Wij doen dit op alle levensgebieden: opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken. Wij kennen alle relevante stelsels en voorzieningen en hebben veel ervaring met beperkingen. Wij richten ons op complexe vraagstukken, waarbij een integrale benadering en een samenhangend ondersteuningsaanbod op meerdere levensgebieden vaak nodig is. Voor de cliënt komt dit optimaal tot zijn recht door samen te werken met lokale en regionale organisaties. Onze dienstverlening is laagdrempelig. De MEE organisaties streven naar dezelfde kwaliteit. Onze ondersteuning is tijdelijk en een indicatie is niet nodig. 

 

Door onze ondersteuning durven mensen met een beperking weer te geloven in de eigen mogelijkheden. Door zelf keuzes te maken en de regie te voeren over eigen leven wordt de kwaliteit van bestaan vergroot. Bovendien wordt in veel gevallen een groter beroep op voorzieningen voorkomen of uitgesteld. Tegelijkertijd zien wij dat de samenleving nog niet altijd voldoende is ingericht op de participatie van mensen met een beperking. Hierin hebben wij een belangrijke maatschappelijke opdracht. Wij zetten graag onze specifieke kennis van beperkingen in om samen met andere organisaties lokale voorzieningen en instanties te versterken in het aanbod en in de omgang met mensen met een beperking. Door de vele cliënten die wij ondersteunen hebben wij een goed beeld van de belemmeringen die zij dagelijks ondervinden. Wij signaleren de knelpunten en maken deze bespreekbaar met lokale aanbieders, maatschappelijke organisaties, bedrijven, cliëntenorganisaties, de lokale en landelijke overheid. Samen met de cliënt worden de mogelijkheden van het netwerk bekeken en, indien mogelijk, benut.