Onze ambitie

 

Voor mensen met een beperking is het, net als voor ieder ander, belangrijk dat je erbij hoort, meetelt, grip hebt op je leven en dat je je kan (blijven) ontwikkelen.

Soms kan een beperking de zelfredzaamheid en participatie belemmeren. Dan zijn wij er. Vanuit onze kennis creëren we samen met betrokkene en zijn omgeving een duurzame situatie waarin zij tot hun recht kunnen komen. We mobiliseren op een inventieve manier de kwaliteiten en kracht van betrokkene zelf, die van de sociale omgeving, vrijwilligers en algemene voorzieningen. We hebben oog voor een goede balans tussen wat gevraagd wordt van en wat betrokkene kan teruggeven aan de samenleving.

Ook wanneer aanvullend professionele zorg nodig is blijft belangrijk dat de persoon met een beperking grip op zijn leven kan houden. Het is onze ambitie om professionele hulp zo te organiseren dat er ook dan voor hen een eigen inbreng en het dragen van verantwoordelijkheid mogelijk blijft.

Met onze tussenkomst, als onafhankelijke belangenbehartiger, vormen we zo voor mensen met een beperking de schakel en wegbereider naar een betekenisvol bestaan in de samenleving. Vervolgens zijn we het vaste punt van waaruit we continuïteit t.a.v. van een betekenisvol bestaan organiseren.

Andersom dagen we de samenleving uit de waarde die mensen met een beperking voor onze samenleving hebben te (h)erkennen. Van uitsluiten kan geen sprake zijn; we zetten maximaal in op inclusie van mensen met een beperking.