MEE Zuid-Holland Noord en Xtra bundelen de krachten

 

Per 1 januari 2016 gaan MEE Zuid-Holland Noord (MEE) en Xtra samen verder. Met de samenwerking ontstaat een brede organisatie die nog beter is toegesneden op de vragen uit de samenleving. 

Met deze bestuurlijke fusie zal MEE haar dienstverlening voor mensen met een beperking kunnen verbreden en verbeteren, en de samenwerking met partners in haar werkgebied voortzetten met dezelfde ambitie en betrokkenheid. Het samengaan van MEE en Xtra betekent extra deskundigheid in de dienstverlening aan mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking.

Iedereen telt mee

Xtra staat voor de invulling van sociale dienstverlening en maatschappelijke ondersteuning. De ambitie van Xtra is dat ieder zich kan ontwikkelen, meetelt en mee kan doen. We gaan uit van de verantwoordelijkheid die een ieder heeft voor zijn of haar leven. Onze dienstverlening gaat altijd uit van de talenten en mogelijkheden van mensen. De medewerkers van Xtra zijn met persoonlijke en gerichte aandacht aanwezig in de haarvaten van de lokale samenleving. In Xtra-verband werken mensen die deskundig hieraan inhoud geven samen met hen die onze inzet nodig hebben, op straat, in de school, in de wijk, bij mensen thuis en vanuit onze locaties. Dat realiseren we dagelijks door onze brede inzet van (school)maatschappelijk werkers, ouderen- en mantelzorgconsulenten, jeugd(zorg) werkers, crisis- en interventiemedewerkers, participatieconsulenten en andere eerstelijns-dienstverleners. Ook vindt u onze dienstverleners in de lokale jeugd- en wijk(zorg) teams en werken wij nauw samen met duizenden vrijwilligers waarmee wij onze ambitie kunnen realiseren.

Xtra wordt met MEE in haar geledingen nog meer een basisvoorziening van waaruit een samenhangend en efficiënt antwoord kan worden gegeven op de diversiteit aan vragen van mensen die in een kwetsbare positie verkeren. 

Per 1 januari 2016 zal de huidige directeur/bestuurder van MEE Zuid-Holland Noord, Hans de Vos, toetreden als lid van de Raad van Bestuur. 

Het hoofdkantoor van MEE Zuid-Holland Noord is vanaf 1 januari 2016 gevestigd op het adres van Xtra: Zichtenburglaan 260 | 2544 EB Den Haag. MEE blijft - onveranderd - telefonisch bereikbaar via 088 7752000. 

 

Xtra