+Support is partnerorganisatie van MEE Zuid-Holland Noord

 

undefined

Professionele ambulante ondersteuning aan (kwetsbare) individuen en gezinnen


+Support
 biedt, vanuit haar kennis van verstandelijke, psychische en lichamelijke beperkingen, professionele ambulante ondersteuning aan (kwetsbare) individuen en gezinnen. Deze ondersteuning omvat alle noodzakelijke niet-AWBZ gefinancierde dienstverlening.

+Support leert mensen en hun sociale netwerk om te gaan met de problemen die zij ervaren zodat zij (weer) adequaat  kunnen functioneren en participeren, er (weer) bij horen. Daarnaast wil +Support een vangnet zijn voor hen die het, ondanks alle eigen inzet en inzet vanuit hun omgeving, niet redden en met tussenpozen een (professioneel) zetje in de goede richting nodig hebben.

+Support streeft als ideaal na dat ieder effectief gebruik kan maken van algemene voorzieningen, het reguliere onderwijs, het gemeenteloket etc. We dragen hieraan bij, vanuit onze kennis omtrent beperkingen, door de beeldvorming te beïnvloeden en door professionals van scholen, gemeenten etc.te trainen.

+Support is als partnerorganisatie verbonden aan MEE Zuid-Holland Noord. In veel trajecten worden de diensten van +Support in samenhang met diensten van MEE aangeboden waarmee een sluitende aanpak ontstaat. Uitwisseling van medewerkers en kennis tussen beide organisaties staat garant voor een hoog kennisniveau en kwaliteit als het om de uitvoering gaat.