Klachten en suggesties


Een fout of een klacht

Waar gewerkt wordt, kan een fout worden gemaakt. Dus ook bij MEE. Merkt u dat er iets niet goed gaat, dan is het belangrijk dat wij dat weten. Wij kunnen dan de fout weer herstellen. U kunt uw klacht op verschillende manieren aan ons laten weten.


Bespreek uw klacht met de consulent

Wij hopen dat u de klacht eerst met uw consulent wilt bespreken. U kunt het beste een afspraak maken met hem of haar. Zo krijgt u voldoende tijd om uw klacht toe te lichten. Samen kunt u zoeken naar een oplossing waar u tevreden over bent.


Bespreek uw klacht met de leidinggevende

Als u de klacht niet met uw consulent wilt bespreken, kunt u bellen naar MEE en vragen naar de leidinggevende van uw consulent. Natuurlijk kunt u ook een brief schrijven.


Gesprek met een vertrouwenspersoon

U kunt ook met een vertrouwenspersoon praten. De vertrouwenspersoon is iemand van buiten MEE en daardoor onafhankelijk. Lees verder >>


Vul het klachtenformulier in op onze website

U kunt het digitale klachtenformulier op onze website invullen. U kunt hierop aangeven of we contact met u moeten opnemen over uw klacht.


Neem contact op met de Xtra klachtencommissie

Wilt u geen gesprekken met medewerkers van MEE Zuid-Holland Noord om uw klacht op te lossen? Of is uw klacht na het gesprek niet opgelost? Dan kunt u uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen bij de Xtra klachtencommissie. MEE is één van de werkmaatschappijen van Xtra Welzijn . Lees verder >>


Naar de rechter

U kunt ook met uw klacht naar de rechter gaan. Informeer bij het Bureau voor rechtshulp of uw advocaat hoe u dat kunt doen.