Herkennen van en omgaan met mensen met een (licht) verstandelijke beperking


Professionals die werkzaam zijn in de algemene voorzieningen zien dagelijks veel mensen. Onder hen bevinden zich mogelijk ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Zij zijn niet altijd direct herkenbaar en een deel komt bovendien sociaal en verbaal vaardig over. De beperking vormt vaak pas een probleem bij het maken, begrijpen en nakomen van afspraken.


Herkennen in de praktijk:

 

Schoolverleden

 • Waar heeft iemand onderwijs gevolgd (speciaal onderwijs)?
 • Is er een diploma behaald?
 • Is iemand vaak blijven zitten of zijn er veel schoolwisselingen geweest?

Werkverleden

 • Heeft iemand werk?
 • Is er sprake van aangepast werk?
 • Zijn er veel problemen of wisselingen geweest?
 • Heeft iemand een Wajong-uitkering?

Sociale contacten

 • Hoe zien de sociale contacten er uit?
 • Kan iemand een beroep doen op hulp van anderen?
 • Leunt iemand erg op de familie?

Praktisch

 • Heeft moeite om gemaakte afspraken na te komen
 • Begrijpt iemand wat er gezegd wordt?
 • Spreekt iemand met simpele woorden?
 • Kan iemand lezen en schrijven?
 • Kan iemand klokkijken?
 • Omgaan met geld checken
 • Kan iemand zelf de weg vinden? (route naar….laten vertellen)

 

Tips voor de communicatie:

 • Stel je verwachtingen bij
 • Overschat de persoon niet
 • Bouw aan contact en vertrouwen
 • Gebruik eenvoudige taal
 • Benoem wat goed gaat en geef complimenten
 • Stimuleer zelf nadenken; neem het niet over
 • Sluit aan bij de vraag en pas je tempo aan
 • Bied structuur en behandel één onderwerp tegelijk
 • Wees kort, concreet en geef praktische voorbeelden (wie, wat, waar en hoe)
 • Herhaal en laat herhalen
 • Gebruik plaatjes en tekeningen


Informatie en contact:

Voor informatie over of het aanvragen van een voorlichting, training
of bv. over de cursus Herkennen van een licht verstandelijke beperking (LVB):
T 088 7 752 000
info@meezhn.nl
www.meezhn.nl
twitter.com/meeinformeert


Voor informatie of vragen over diagnostiek, casuïstiekbespreking
of consultatie door gedragsdeskundigen van de Specialistenpool:

T 088 7 752 000
specialistenpool@meezhn.nl
www.meezhn.nl
twitter.com/specialistpool

 

undefined

 Klik hier voor de folder