Mijn werk als beweegcoach is fantastisch! Ik heb echt het gevoel dat ik iets kan betekenen voor mensen die dat nodig hebben. Bewegen en sporten is belangrijk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet als je een beperking hebt. En daar kan ik, samen met hulpverleners van andere organisaties, iets aan doen.

Eén van de jongeren die ik op die manier heb ondersteund, is een jongen van elf, maar met het niveau van een kind van twee of drie. Hij blijft achter in zijn ontwikkeling en in zijn gedrag is hij nog een peuter. Bij gewone activiteiten zou hij uit de toon vallen, maar het was wel echt nodig dat hij iets ging doen aan beweging. De ambulant begeleider en ik zijn toen samen op huisbezoek gegaan. In het gesprek heb ik, samen met zijn begeleider en in overleg met zijn moeder, gezocht naar wat er wél mogelijk was. Het werd al snel duidelijk: deze jongen wilde heel graag dansen! Daarbij moesten we ook rekening houden met de financiële situatie van dit eenoudergezin. Toen dacht ik meteen aan de Zumbalessen die we op woensdagmiddag hebben. De kosten zijn laag, en via de ambulant begeleider konden we het Jeugdsportfonds ook nog om een bijdrage vragen. Voor deze jongen zijn de Zumbalessen perfect:  het maakt er niet uit of je met je armen zwaait als je eigenlijk zou moeten springen, of dat je naar links loopt terwijl de rest naar rechts gaat. Soms doet hij actief mee, en op andere momenten niet. En dat is prima. Hij wordt gewoon geaccepteerd zoals hij is. En hij heeft er heel veel lol in. Daar word ik echt blij van!

Ik ben ook zo blij met de samenwerking tussen de verschillende organisaties. Dat deden we voorheen ook al, maar Delft voor Elkaar stimuleert hierin wel. Ik merk dat ik zelf ook nog actiever ben geworden, ik ben me er nog meer van bewust wat er mogelijk is. En dat geldt voor ons allemaal, het is een interactie. Wij worden nu ook al vaker benaderd met vragen en horen dan ‘doen jullie dat óók bij VTV?’.  We leren elkaar beter kennen in Delft, we schakelen veel sneller en zoeken, iedere vanuit onze eigen expertise, de samenwerking. We kijken nog beter om ons heen hoe we iets kunnen aanpakken. En dat is heel prettig, vooral ook voor de burgers. De beweegcoach is er echt voor iedereen: mensen van nul tot honderd, met een verstandelijke beperking, lichamelijke problemen of een chronische ziekte, dat maakt niet uit. Iedereen kan een beroep op de beweegcoach doen en dat gebeurt ook steeds meer. De drempels worden lager. Ook voor sportverenigingen en zorgorganisaties, we weten elkaar beter te vinden dan vroeger. Er is veel meer een wij-gevoel.”

 

Ivy300x300.png